REGULAMIN PRACOWNI

Poniższy regulamin dotyczy usług jakie oferuje Pracownia ceramiczna Merence. Pracownia mieści się w Warszawie, przy ul. Stalowej 35 lokal 36 i należy do Merence Ceramika Agnieszka Mingin-Krzemińska.

Uczestnictwo w warsztatach ceramicznych i  innych zajęciach organizowanych w pracowni, a także korzystanie z usług pracowni, jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

WARSZTATY ODBYWAJĄCE SIĘ W PRACOWNI

 1. Pracownia zapewnia wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i wypał prac.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się Regulaminem pracowni i BHP, które znajdują się w pracowni w widocznym miejscu i które wskazuje prowadzący zajęcia. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację regulaminów. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do Regulaminu pracowni i BHP oraz wskazówek prowadzącego warsztaty.
 3. Nieobecność na zajęciach cyklicznych, kursach itp. można odrobić tylko po wcześniejszym poinformowaniu o tejże. Brak informacji powoduje, że zajęcia uważa się za odbyte.
 4. Odbioru gotowych prac należy dokonać w ciągu 2 miesięcy. Nieodebrane prace przechodzą na własność pracowni.

OTWARTA PRACOWNIA

 1. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się Regulaminem pracowni i BHP, które znajdują się w pracowni w widocznym miejscu i które wskazuje prowadzący zajęcia. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację regulaminów. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do Regulaminu pracowni i BHP oraz wskazówek prowadzącego pracownię.
 2. W przypadku wykonywania prac które zajmują całą półkę w piecu ( średnica półki 35 cm) lub wymagają udostępnienia całej wysokości pieca ( wysokość pracy > 30 cm) należy powiadomić o tym prowadzącego pracownię wcześniej.  Może zostać ustalony ewentualny dodatkowy koszt wypału na ostro.
 3. Prace powinny być podpisane, oznakowane, a prace przeznaczone do wypału ostrego oznaczone temperaturą wypału (rodzaj gliny i szkliwa).
 4. Prace powinny być przygotowane do wypału ostrego – od szkliwione, lub oznaczone do zastosowania podkładki. Prowadzący pracownię zwraca uwagę Uczestnikowi, jeśli jego praca budzi wątpliwości co do bezpiecznego wypału i proponuje rozwiązanie problemu.
 5. Za zabrudzenia lub zniszczenia elementów pieca ponosi odpowiedzialność Uczestnik. Czyszczenie płyty – od 50 zł, inne zniszczenia wyceniane indywidualnie, zgodnie z cenami elementów i usług ich naprawy u specjalistów.
 6. Odbioru gotowych prac należy dokonać w ciągu 2 miesięcy. Nieodebrane prace przechodzą na własność pracowni.

VOUCHERY PODARUNKOWE NA WARSZTATY

 1. Voucher ma określony termin ważności -3 miesiące i jest imienny.
 2. Voucher należy zrealizować w tym terminie; co oznacza, że pierwsze spotkanie powinno się odbyć przed końcem jego ważności. 
 3. Vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę.
 4. W celu umówienia spotkania należy się skontaktować przez e-mail: pracownia@merence.pl  lub telefonicznie: 533533213
 5. Odbioru gotowych prac należy dokonać w ciągu 2 miesięcy. Nieodebrane prace przechodzą na własność pracowni.

REGULAMIN WYPAŁÓW W PRACOWNI

W pracowni można wypalać prace pojedynczo lub wynająć cały piec. 

Wykonujący usługę stara się w miarę możliwości, rzetelnie ocenić prace dostarczone do wypału pod kątem bezpiecznego i zakończonego pozytywnym rezultatem wypału. Ewentualne wątpliwości  przekazuje Zamawiającemu. 

Prace ważymy i opłacamy przed wypałem. Warunkiem realizacji usługi jest podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się i  akceptacja regulaminu wypałów. 

Prace wypalane w pracowni powinny być dostarczone z pisemną informacją o użytej masie ceramicznej oraz zamawianej temperaturze wypału.

Prace powinny być suche, gotowe do wypału, od szkliwione i czyste w miejscu styku z półką pieca, prace szkliwione w całości mogą być wypalane na podstawkach, 3 – 5 zł/sztukę.

Prace wypalane są w możliwie najszybszym terminie, informujemy i uzgadniamy to przed wypałem. W przypadku wynajmu całego pieca usługa może być zrealizowana niezwłocznie po ustaleniu i zapłacie.

Cennik pojedynczych wypałów.

– wypał na biskwit, temp. 900°C – 20 zł /kg
– wypał szkliw, temp. 1050°C – 25 zł /kg
– wypał szkliw, temp. 1150°C – 35 zł /kg
– wypał szkliw, temp. 1250°C – 40 zł /kg

Cena dotyczy wypału prac przestrzennych, nie przekraczających wymiarów około 20x20x20 cm, bardzo duże lub wysokie naczynia oraz drobne przedmioty jak zawieszki czy mozaiki mogą wymagać indywidualnej wyceny, nie więcej niż +50%, lub wynajęcia całego pieca. 

Wynajem całego pieca

Obecnie w pracowni mamy dysponujemy piecem Nabertherm o pojemności 60 l, średnica 41 cm, wysokość 46 cm:  oraz Kittec 130 l, średnica 59 cm, wysokość 46 cm. Każdy piec ma 5 półek o średnicy odpowiednio 35cm i 53cm.

Cennik wynajmu całego pieca: 60 l

– wypał na biskwit, temp. do 1000°C – 120 zł
– wypał szkliw, temp. do 1100°C – 150 zł
– wypał szkliw, temp. do 1180°C – 200 zł
– wypał szkliw, temp. powyżej 1200°C – 250 zł 

Cennik wynajmu całego pieca:  130 l

– wypał na biskwit, temp. do 1000°C –  150 zł
– wypał szkliw, temp. do 1100°C – 200 zł
– wypał szkliw, temp. do 1180°C – 250 zł
– wypał szkliw, temp. powyżej 1200°C –  350 zł


W przypadku zabrudzenia lub uszkodzeń pieca i jego elementów:

Usługa czyszczenia półki – od 50 zł, zabrudzenia na połowie płyty – 80 zł, zabrudzenia na całej płycie – 120 zł.  Jeśli półka nie nadaje się do czyszczenia i ponownego użycia, Zamawiający ponosi koszt nowej półki obowiązujący w danym momencie w specjalistycznym sklepie. (według cennika Ceramiq.pl)

Uszkodzenie, ubrudzenie szkliwem elementów innych pieca jak dystanse, podkładki, itp., które nie mogą być oczyszczone – według cennika sklepu specjalistycznego (patrz Ceramiq.pl). Czyszczenie – 20 zł/sztuka.

Uszkodzenie pieca i/lub innych elementów jak np. spirale grzewcze – koszt według wyceny  specjalisty. W takim wypadku, prowadzący pracownię kontaktuje się od razu z właścicielem wypalanych prac, który może dokonać oględzin i uczestniczyć w spotkaniu ze specjalistą.

WZÓR OŚWIADCZENIA

Waga prac / piec: ………………………………………………………..

Temperatura wypału: ………………………………………………….

Użyta masa ceramiczna: ……………………………………………..

Temperatura wypału użytych szkliw: …………………………..

Imię i nazwisko: …………………………………………………………..

Adres …………………………………………………………………………..

           …………………………………………………………………………..

Kontakt e-mail: ……………………………………………………………

Telefon: ………………………………………………………….

Za wszelkie zabrudzenia i/lub zniszczenia pieca lub jego elementów, spowodowane pracami Zamawiającego, odpowiedzialność ponosi  Zamawiający usługę wypału. Zamówienie usługi oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu. Regulamin wypałów znajduje się na stronie www.merence.pl oraz na miejscu w Pracowni.

Data: …………………………………………………. Podpis zamawiającego: …………………………………………….