REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, regulujący zasady korzystania z serwisu
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.merence.pl, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą dokonywać zakupu towarów dostępnych w sklepie.
 3. Sprzedawca – Merence Ceramika Agnieszka Mingin-Krzemińska, 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A/296, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; Nip:1180204123, REGON:140418490, tel: 533 533 213, e-mail: pracownia@merence.pl
 4. Konto do wpłat: Merence Ceramika mBank: 29 1140 2004 0000 3102 8439 3898
 5. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z płatnych i bezpłatnych usług Serwisu prowadzonego pod adresem www.merence.pl
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu produktów dostępnych w sklepie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu prowadzonej działalności ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 7. Przedsiębiorca – firma, instytucja lub osoba fizyczna dokonująca zakupu na cele zarobkowe, zawodowe czy związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 8. Konto użytkownika – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, pozwalająca Użytkownikowi na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu.
 9. Serwis – strona internetowa na której zlokalizowany jest Sklep prowadzony pod adresem www.merence.pl
 10. Towar – rzecz ruchoma, produkt fizyczny
 11. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, dostępne do pobrania lub treści wirtualne do odtworzenia na stronie serwisu do których Użytkownik otrzyma dostęp po otrzymaniu płatności przez sklep. Treści cyfrowe nie są zapisane na nośniku materialnym.
 12. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Konsumentowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych Użytkowników tej usługi; inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej; produkt lub usługa oferowane do sprzedaży w sklepie.
 13. Produkt – wszystkie usługi, treści i towary dostępne do sprzedaży w sklepie.
 14. Treść/Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.) oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są̨ rozpowszechniane w ramach serwisu. 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Każdy Użytkownik może się kontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktoweg lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomość na adres pracownia@merence.pl a także telefonicznie pod numerem telefonu 533 533 213 w godzinach 9.00 – 18.00
 2. Sprzedawca udostępnia Regulamin przed rozpoczęciem świadczenia usług serwisu nieprzerwanie na stronie Sklepu. 
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu zawarcia Umowy sprzedaży. 
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji. 
 5. Usługi świadczone są w języku polskim. Językiem komunikowania się z Użytkownikiem jest język polski. Umowa zostaje zawarta wyłącznie w języku polskim. 
 6. Informacje dostępne w Serwisie Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.
 7. Niniejszy regulamin wskazuje zasady i warunki korzystania z usług serwisu na rzecz Użytkowników które stanowią w szczególności:

 1. sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet – usługa płatna
 2. założenie i prowadzenie konta Użytkownika w serwisie – usługa bezpłatna
 3. newsletter – usługa bezpłatna
 4. formularz kontaktowy – usługa bezpłatna
 5. obsługi bramki płatniczej Operatora Płatności w celu wykonania Płatności w ramach Umowy sprzedaży – usługa bezpłatna

 1. Dostęp do usług serwisu może być ograniczony lub niemożliwy w przypadku przeprowadzania prac konserwacyjnych systemów informatycznych lub wystąpienia awarii niezależnych od Sprzedawcy. Jednocześnie dopełnimy wszelkich starań, aby utrudnienia tego typu występowały możliwie jak najrzadziej i możliwie jak najkrócej.
 2. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Sklepu, Konta Użytkownika należy zgłaszać na adres mailowy Sklepu lub telefonicznie pod numerem telefonu przypisany do Sklepu. 

 1. Przyjmowanie zamówień

 1. Użytkownik dokonuje zamówienia na produkt bezpośrednio na stronie Sklepu www.merence.pl 
 2. Podczas procesu zamówienia Użytkownik ma możliwość założenia Konta Użytkownika które daje mu dostęp do dodatkowych funkcji.
 3. Do złożenia zamówienia i dokonania zakupu produktu nie jest konieczne zakładanie konta Użytkownika.
 4. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien wybrać na stronie Sklepu produkt, który ma być przedmiotem Umowy sprzedaży, po czym kliknąć komendę „dodaj do koszyka” a następnie przejeść na podstronę prezentującą Koszyk.
 5. Użytkownik może wybrać spośród kilku możliwości sposobu płatności oraz dostawy:

  1. płatność on-line i dostawa pod wskazany adres
  2. płatność on-line i odbiór osobisty
  3. płatność przy odbiorze osobistym

Odbioru osobistego i płatności można dokonać w Pracowni Ceramiki Merence, pod adresem 03-425 Warszawa, ul. Stalowa 35 lok 36, termin ustalamy indywidualnie przez maila lub telefonicznie.

 1. W formularzu zamówienia Użytkownik uzupełnia niezbędne do wysyłki dane oraz dokonuje:

 1. wyboru produktu,
 2. wyboru sposobu dostawy lub odbioru osobistego
 3. wyboru sposobu płatności
 4. zatwierdzenia regulaminu i polityki prywatności
 5. wyrażenia stosownych zgód
 6. potwierdzenia zamówienia
 7. płatności za towar po przekierowaniu do strony zewnętrznego Operatora Płatności w przypadku wyboru tej formy płatności.

  1. Po złożeniu zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłana jest wiadomość z informacją o złożonym zamówieniu.
  2. Realizacja zamówienia przez Sklep następuje w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu zapłaty za zamówiony produkt. 
  3. Ceny produktów w sklepie internetowym zostały podane w złotych polskich i zwierają należne podatki Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Użytkownik złożył zamówienia na produkt. 
  4. Brak zrealizowanej wpłaty przelewem lub przy odbiorze osobistym przez Użytkownika w ciągu 3 dni tj. brak zapłaty za produkt, spowoduje anulowanie zamówienia, chyba, że ustalono inaczej
  5. W przypadku, gdy nie ma możliwości realizacji zamówienia Użytkownik zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w całości maksymalnie w ciągu 3 dni od anulowania zamówienia.
  6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie realizacji zamówienia. 
  7. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu. Po wybraniu przez Użytkownika odpowiedniej opcji i przekazaniu niezbędnych danych, do zamówienia wystawiana jest faktura zakupu. 
  8. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT i wystawia faktury niezawierające podatku VAT
  9. Do momentu zrealizowania zamówienia tj. do czasu przekazania produktu do wysłania Użytkownik może dokonać zmian w zamówieniu włącznie z wycofaniem złożonego zamówienia w całości. 
  10. Aby dokonać zmian w zamówieniu należy skontaktować się ze sklepem poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie lub wysyłając wiadomość na adres e-mail pracownia@merence.pl lub telefonicznie pod numerem 533 533 213
  11. Informacje dotyczące produktów prezentowane w Sklepie stanowią̨ zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę̨ do Użytkowników, a nie ofertę̨ w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Składając Zamówienie Użytkownik składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy sprzedaży, którą Sprzedawca, po weryfikacji warunków cenowych, dostępności produktów, sposobów płatności i sposobu dostawy, może przyjąć i tym samym zawrzeć Umowę sprzedaży.

Terminy i koszty realizacji zamówienia

 1. Terminy i koszty realizacji zamówienia

 1. Każdy produkt dostępny w sklepie zawiera informację o terminie realizacji jeśli jest dłuższy niż 3 dni, lub produkt wykonywany jest na zamówienie. Brak informacji oznacza, że produkt jest dostępny i gotowy do wysyłki lub odbioru.
 2. Produkty wykonywane na zamówienie – terminy ustalane są indywidualnie ( w e-mail lub telefonicznie), po akceptacji terminu Użytkownik dokonuje zakupu i wybiera formę zapłaty i dostawy.
 3. Treść cyfrową lub usługę cyfrową Sprzedawca dostarczy Konsumentowi niezwłocznie po zawarciu umowy.
 4. W przypadku wyboru przez Użytkownika opcji „odbiór osobisty” odbywa się on w dni robocze w godzinach 10.00 – 19.00 lub jest ustalany indywidualnie. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów.
 5. W przypadku zamówienia kilku produktów o różnej dostępności, przesyłka wysyłana jest lub wydawana z chwilą skompletowania wszystkich produktów. Termin wysyłki lub osobistego wydania towaru Użytkownikowi określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji
 6. Usługi kurierskie w sklepie obsługuje zewnętrzny przewoźnik. Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, 03-901, al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694708; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 1132567365; REGON: 140220084 
 7. Użytkownik samodzielnie dokonuje wyboru sposobu dostawy oferowanej przez przewoźnika.
 8. Termin dostawy to czas przygotowania zamówienia do wysyłki i przekazania jej przewoźnikowi (wynosi do 3 dni roboczych) plus czas realizacji przesyłki przez przewoźnika.
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie przez przewoźnika.
 10. Za opóźnienia lub brak dostarczenia towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Użytkownika odpowiedzialność ponosi Użytkownik 

 1. Płatności w sklepie internetowym

 1. Każdy produkt posiada swoją cenę i cena ta jest wiążąca w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 2. Dostępne są następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski
 3. przelew elektroniczny, przelew tradycyjny bankowy, płatność kartą kredytową/debetową, płatność BLIK przy płatnościach on-line

Podmiotem świadczącym usługę płatności on-line jest PayPro SA (PayPro) – z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

 1. płatność gotówką, kartą, BLIK przy odbiorze osobistym 

Odbioru osobistego i płatności można dokonać w Pracowni Ceramiki Merence, pod adresem 03-425 Warszawa, ul. Stalowa 35 lok 36, termin ustalamy indywidualnie przez maila lub telefonicznie.

 1. Odpowiedzialność za prawidłową realizację Płatności i zgodność z obowiązującymi w tym zakresie standardami bezpieczeństwa ponosi Operator Płatności. 
 2. Zastrzegamy sobie możliwość zablokowania niektórych form płatności dla wybranych produktów.

 1. Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Konsument, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy. 
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku:

 1. w którym przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb 
 2. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres email pracownia@merence.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. 
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. 
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. 
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Jeśli konsument zdecyduje się na zwrot tak zużytego towaru, Sprzedawca może domagać się od niego odpowiedniej rekompensaty.
 12. Zwrot towaru następuje na adres: 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A/296, Agnieszka Mingin-Krzemińska

Produkty cyfrowe

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy treści i usług cyfrowych, jeśli Konsument odbierze zakupione produkty przed upływem 14-dniowego terminu upoważniającego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. Sprzedawca przed przystąpieniem do spełnienia świadczenia tj. przed sprzedażą treści i usług cyfrowych w formie plików do pobrania lub odtworzenia w serwisie, każdorazowo wyraźnie poinformuje Konsumenta, że rozpoczęcie i pełne wykonanie usługi przed upływem 14-dniowego terminu upoważniającego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość będzie skutkowało utratą prawa do odstąpienia od umowy.
 3. Konsument każdorazowo odbierając treść lub usługę cyfrową przed upływem 14-dniowego terminu upoważniającego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość akceptuje, że odstępuje od przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy i zwrotu produktu zakupionego drogą elektroniczną oraz oświadcza, że został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o utracie prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumenta prześle na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania takiej zgody. 
 5. Jeżeli Konsument nie utraci prawa do odstąpienia od umowy to może odstąpić od umowy w terminie 14 dni.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Przedsiębiorcy.
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłane w formie pisemnej na adres email pracownia@merence.pl
 8. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 9. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 10. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 11. Zwrotu płatności za treść cyfrową Sklep dokonuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. 
 12. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta przy zakupie, chyba, że Konsument wyraźnie wskazał inną formę zwrotu płatności.

 1. Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi konsumenckiej za niezgodność towaru z gwarancją lub zawartą umową na zasadach określonych w przepisach Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową w ciągu 3 miesięcy, ale nie dłużej 2 lat od dnia jego dostarczenia.
 3. W stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 4. Jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z umową, Konsument może, zażądać jego naprawy lub wymiany Towaru na zgodny z umową. 
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może, niezależnie od żądań, o których mowa powyżej, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, jeśli: 

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia do zgodności towaru z umową poprzez jego wymianę̨ lub naprawę̨, 
 2. Sprzedawca nie doprowadził do zgodności towaru z umową poprzez jego wymianę̨ lub naprawę̨ stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta, 
 3. Brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową, 
 4. Brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania jego naprawy lub wymiany na towar zgodny z umową
 5. Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo „zamiany” żądania Konsumenta w zakresie wymiany lub naprawy towaru w przypadku, gdy wymiana lub naprawa towaru nie będzie możliwa lub będzie zbyt kosztowna.
 2. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć reklamację, naprawić Towar lub wymienić Towar na wolny od wad w możliwie najkrótszym terminie, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Ustawy o prawach konsumenta.
 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy zwróci temu Konsumentowi cenę należną wskutek skorzystania przez niego z prawa odstąpienia od umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny. Zwrot ceny nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument ten wyraźnie zgodził się̨ na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się̨ dla niego z żadnymi kosztami. 
 4. W przypadkach nie wymienionych w Regulaminie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z regulacjami Ustawy o prawach konsumenta 
 5. Reklamacje można składać w szczególności poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na pracowni@merence.pl
 6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane ułatwiające jej rozpoznanie:

 1. oznaczenie Konsumenta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie adres do korespondencji (pocztowej),
 2. numer zamówienia, którego dotyczy zgłoszenie, 
 3. przedmiot reklamacji,
 4. okoliczności uzasadniające reklamację,
 5. żądanie Konsumenta.

 1. Reklamacja powinna zostać złożona w języku polskim.
 2. Reklamacje dotyczące Sklepu, w szczególności dotyczące Towarów rozpatruje Sprzedawca
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do prawidłowo złożonej reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udziela Konsumentowi odpowiedzi drogą elektroniczną (na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej) albo pisemnie (na wskazany w reklamacji adres pocztowy). Brak odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji uważa się̨ za jej uwzględnienie przez Sprzedawcę.
 4. Odbiór towaru objętego reklamacją od Konsumenta odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 5. Powyższe zapisy dotyczące reklamacji nie mają zastosowania w przypadku sprzedaży produktów uszkodzonych lub wybrakowanych których niezgodność z umową została dokładnie opisana i udokumentowana przez Sprzedawcę w karcie produktu, a Konsument w momencie jego zakupu oświadczył, że został poinformowany przez Sprzedawcę o niespełnianiu przez nabywany przez niego towar części wymogów zgodności z umową sprzedaży, o których mowa w ustawie o prawach konsumenta, oraz akceptuję brak zgodności nabywanego towaru z umową sprzedaży w zakresie wymogów wskazanych w opisie towaru w sklepie internetowym Sprzedawcy.

Produkty cyfrowe

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy. Odstępstwo od tej zasady wymaga wyraźnego porozumienia stron. 
 2. Treść cyfrowa jest dostarczona w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do niej lub jej pobranie, zostały udostępnione Konsumentowi lub wirtualnemu urządzeniu, które ten Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp. 
 3. Usługa cyfrowa jest dostarczona w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które ten Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp. 
 4. Jeśli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeśli mimo wezwania Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy. 
 5. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania Sprzedawcy do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

  1. Z oświadczenia Sprzedawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub 
  2. Konsument i Sprzedawca będący przedsiębiorcą uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie. 

 1. Zasady, o których mowa w ust. 1-5 powyżej nie dotyczą̨ sytuacji, gdy umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika. 
 2. Jeśli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową. 
 3. Sprzedawca będący przedsiębiorcą̨ może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową tylko jeśli takie doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową na własny koszt, w rozsądnym czasie, nie później niż w ciągu 14 dni od chwili, w której dowiedział się od Konsumenta, o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla tego Konsumenta. W razie, gdyby doprowadzenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową miało przekroczyć termin 14 dni Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Konsumenta o ryzyku przekroczenia tego terminu wskazując ostateczny termin doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową. W takim przypadku Konsument będzie mógł zgodzić się na doprowadzenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w dodatkowym, ostatecznym terminie, lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. 
 5. Doprowadzenie do zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uwzględniać będzie charakter oraz cel, w jakich są wykorzystywane treści cyfrowe lub usługi cyfrowe. 
 6. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeśli: 

 1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, 
 2. Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową
 3. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową, 
 4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania przez Konsumenta, z żądania doprowadzenia do zgodności z umową, 
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 

 1. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy zwróci temu Konsumentowi cenę należną wskutek skorzystania przez niego z prawa odstąpienia od umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny. Zwrot ceny nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument ten wyraźnie zgodził się̨ na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się̨ dla niego z żadnymi kosztami. 
 2. W przypadkach nie wymienionych w Regulaminie reklamacje będą̨ rozpatrywane zgodnie z regulacjami Ustawy o prawach konsumenta 
 3. Reklamacje można składać w szczególności poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na pracowni@merence.pl
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane ułatwiające jej rozpoznanie:

 1. oznaczenie Konsumenta: imię̨ i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie adres do korespondencji (pocztowej),
 2. numer zamówienia, którego dotyczy zgłoszenie, 
 3. przedmiot reklamacji,
 4. okoliczności uzasadniające reklamację,
 5. żądanie Konsumenta.

 1. Reklamacja powinna zostać złożona w języku polskim.
 2. Reklamacje dotyczące Sklepu, w szczególności dotyczące Towarów rozpatruje Sprzedawca
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do prawidłowo złożonej reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udziela Konsumentowi odpowiedzi drogą elektroniczną (na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej) albo pisemnie (na wskazany w reklamacji adres pocztowy). Brak odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji uważa się̨ za jej uwzględnienie przez Sprzedawcę.

 1. Opinie o produktach

 1. Sprzedawca może udostępnić Użytkownikowi możliwość zamieszczania opinii o Sklepie, Sprzedawcy lub produktach — w ramach Sklepu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Sklepu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
 3. Użytkownik powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 4. Sprzedawca publikuje zarówno opinie pozytywne jak i negatywne na temat produktów.
 5. Zakazane jest zamieszczanie opinii:

 1. bez uprzedniego skorzystania ze Sklepu;
 2. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
 4. przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia oceny produktu.
 5. Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Użytkowników, którzy rzeczywiście nabyli produkt. Weryfikacja może odbyć się za pomocą dowolnych środków takich jak:

 1. Weryfikacja adresu e-mail użytego do zamówienia oraz dodania opinii
 2. Kontaktu mailowego lub telefonicznego z Użytkownikiem który dodał opinię w celu potwierdzenia zakupu poprzez podanie przez Użytkownika numeru zamówienia 

 1. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownika dotyczących zamieszczonych opinii, Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Użytkownika Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 2. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć

 1. Warunki techniczne

 1. W celu korzystania z usług serwisu wymagany jest dostęp do Internetu oraz spełnienie przez system teleinformatyczny z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: 

 1. Przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 93 lub nowszej z włączoną̨ obsługą JavaScript, 
 2. Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 72 lub nowszej z włączoną̨ obsługą JavaScript,
 3. Przeglądarka internetowa Google Chrome w wersji 94.0 lub nowszej z włączoną̨ obsługą JavaScript, 
 4. Przeglądarka internetowa Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną̨ obsługą JavaScript, 
 5. w celu odczytania faktury elektronicznej, wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader, 
 6. aby zawrzeć Umowę sprzedaży Użytkownik musi posiadać aktywny adres e-mail,
 7. dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować pliki cookies. 
 8. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych w formacie pdf, docx, xlsx, mp3, mp4 konieczne będą aplikacje umożliwiające obsługę wymienionych formatów.
 9. Użytkownik powinien korzystać z odpowiedniej przeglądarki, współpracującej z jego urządzeniem. 

 1. Nieodpłatne usługi elektroniczne

 1. W ramach serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z nieodpłatnych usług świadczonych droga elektroniczną przez Sprzedawcę takich jak:

 1. założenie konta Użytkownika – które daje dostęp do dodatkowych funkcji i informacji o zamówieniach
 2. usługa newsletter – polegająca na przesyłaniu informacji związanych z tematyką serwisu oraz jego ofertą. 
 3. Konto Użytkownika można założyć w podczas zamówienia lub bezpośrednio ze strony. W celu założenia konta Użytkownika przez Sprzedawcę, Użytkownik jest zobowiązany:

 1. zapoznać się z treścią Regulaminu, wymagań technicznych i innych dokumentów udostępnionych przez Sprzedawcę;
 2. zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych, zawartymi w Polityce prywatności;
 3. zaakceptować warunki Regulaminu oraz zasady przetwarzania danych.
 4. podać dane niezbędne do rejestracji w serwisie zgodne ze stanem faktycznym.
 5. potwierdzić założenie konta 

 1. Rejestracja Użytkownika potwierdzona mailem, jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą umowy o świadczenie Usług elektronicznych. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych zawarta jest na czas nieoznaczony.
 2. W celu skorzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany:

 1. zapoznać się z treścią Regulaminu, wymagań technicznych i innych dokumentów udostępnionych przez Sprzedawcę;
 2. zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych, zawartymi w Polityce prywatności;
 3. zaakceptować warunki Regulaminu oraz zasady przetwarzania danych.
 4. podać dane niezbędne do rejestracji w usłudze.
 5. potwierdzić zapis na newsletter 
 6. potwierdzić rejestrację i tożsamość poprzez klikniecie linka przesłanego na podany adres e-mail powiązany z kontem

 1. Zapis na Newsletter potwierdzony mailem, jest równoznaczny z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą umowy o świadczenie Usług elektronicznych. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych zawarta jest na czas nieoznaczony. 
 2. Z bezpłatnych usług elektronicznych Użytkownik może zrezygnować w każdym momencie poprzez przesłanie informacji o rezygnacji z usługi na maila przypisanego do sklepu. Rezygnacja z usługi skutkuje wyrejestrowaniem Użytkownika oraz utratą dostępu do funkcjonalności Sklepu przypisanych do danej usługi.
 3. Dane osobowe i polityka cookies

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z usług Serwisu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji oraz na podstawie zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.
 3. Przy korzystaniu z Serwisu prosimy o wyrażenie zgody na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu. Informacje na temat plików cookies wykorzystywanych w serwisie znajduje się w polityce prywatności zawartej na stronie serwisu.

 1. Zmiany w regulaminie
 2. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn: 

 1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, w przypadku gdy którakolwiek z tych okoliczności pociągnie za sobą konieczność zmiany Regulaminu; 
 2. zmiana sposobu świadczenia Usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi w przypadku, gdy pociągnie to za sobą̨ konieczność zmiany Regulaminu (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie); 
 3. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia Usług elektronicznych, do których stosują̨ się̨ zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub Usług elektronicznych objętych Regulaminem. 

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie oraz za pomocą̨ wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu umowy o świadczenie Usług elektronicznych, tj. rejestracji Konta, przez Użytkownika adres e-mail, co strony uznają̨ za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią. 
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie nie wcześniej niż z upływem 30 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Użytkowników, którzy zawarli umowę o oświadczenie Usług elektronicznych, mają oni prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy sprzedaży zawarte przez Użytkownika i Sprzedawcę̨ przed zmianą Regulaminu. 
 3. Zmiana regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych umów sprzedaży przed zmianą regulaminu.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Autorskie prawa do Sklepu, a także elementów Sklepu oraz układu i kompozycji tych elementów, przysługują̨ sprzedawcy, z wyjątkiem oznaczeń partnerów Sprzedawcy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. treści, nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Użytkowników w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności. 
 2. Użytkownik, akceptując Regulamin, oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
 3. Umowa sprzedaży oraz umowa o świadczenie usług drogą elektronicznych zawierana jest między Użytkownikiem a Sprzedawcą. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w umowie (w tym w Regulaminie) zastosowanie znajdują̨ przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

 1. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży. 
 2. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j.: Dz.U. z 2020, poz. 1706 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą. 
 3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 
 4. Użytkownik może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami. 

Data publikacji regulaminu: 01.02.2024r.

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

(imie, nazwisko, adres użytkownika, adres e-mail)

Dane Sklepu

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data odbioru (przedmiotu zamówienia)/złożenia zamówienia…………………………………………………………….

Numer zamówienia…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………

podpis składającego oświadczenie 

(tylko jeśli oświadczenie jest przesyłane w wersji papierowej)

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

(imie, nazwisko, adres użytkownika, adres e-mail)

Dane Sklepu

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

REKLAMACJA PRODUKTU 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………..… produkt jest niezgodny z umową. Niezgodność stwierdzona w dniu ………………………………….. polega na………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Produkt którego dotyczy reklamacja ………………………………………………………………………………………..

Numer zamówienia…………………………………………………………………………………………………………….

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • wymiany towaru na nowy* 
 • nieodpłatną naprawę towaru* 
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* 
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* 

……………………………

podpis składającego reklamację

(tylko jeśli oświadczenie jest przesyłane w wersji papierowej)

*niepotrzebne skreślić